Pohjavesitason seuranta missä tahansa Suomessa

Pohjavesipinnan korkeusaseman muutoksia työkohteessa on mahdollisuus tarkkailla verkkopalvelimeen liitetyn laitteistomme avulla. Laitteisto muodostuu 1-8 kpl:sta mittausantureita, jotka liitetään kaapelien välityksellä niin kutsuttuun keskusyksikköön.

Tarkat ja tallennettavat mittaustulokset

Mittaustiedot kultakin anturilta voidaan tallentaa keskusyksikköön ennalta määrätyin välein ja keskusyksikkö lähettää tiedot GPRS-yhteydellä palvelimelle, josta tiedot saadaan joko datana tai selkeästi esim. koordinaatistoon.

Miksi pohjavesitason seurantaa tehdään?

Mittauksella voidaan arvioida pohjaveden ympäristövaikutuksia ja ennen kaikkea pystytään ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan vaikeita tilanteita kolmansien osapuolien kanssa.

Pumpattujen vesimäärien seurantaan meillä on magneettimittaukseen perustuva DN 150 vesimittari, joka on mahdollista kytkeä pohjavedenalennuspumpun poistolinjaan.

Toimimme Satakunnasta, Oulusta ja pääkaupunkiseudulta käsin kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Kysy - Me vastaamme!

Kerro meistä kavereillesi