Pohjavesitason seuranta

Pohjavesitason seuranta missä tahansa Suomessa

Pohjavesipinnan korkeusaseman muutoksia työkohteessa on mahdollisuus tarkkailla verkkopalvelimeen liitetyn laitteistomme avulla. Laitteisto muodostuu 1-8 kpl:sta mittausantureita, jotka liitetään kaapelien välityksellä niin kutsuttuun keskusyksikköön.

Tarkat ja tallennettavat mittaustulokset

Mittaustiedot kultakin anturilta voidaan tallentaa keskusyksikköön ennalta määrätyin välein ja keskusyksikkö lähettää tiedot GPRS-yhteydellä palvelimelle, josta tiedot saadaan joko datana tai selkeästi esim. koordinaatistoon.

Miksi pohjavesitason seurantaa tehdään?

Mittauksella voidaan arvioida pohjaveden ympäristövaikutuksia ja ennen kaikkea pystytään ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan vaikeita tilanteita kolmansien osapuolien kanssa.

Pumpattujen vesimäärien seurantaan meillä on magneettimittaukseen perustuva DN 150 vesimittari, joka on mahdollista kytkeä pohjavedenalennuspumpun poistolinjaan.

Toimimme Satakunnasta, Oulusta ja pääkaupunkiseudulta käsin kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Kysy - Me vastaamme!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PVA Palvelu Oy
PL 4
29251 NAKKILA

Y-tunnus: 2220405-5
Puh: (02) 537 3641

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

PVA Palvelu Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Jaa