Pohjaveden alentaminen

Pohjaveden alentaminen - pohjavedenalennustyöt kaikkialla Suomessa

Pohjaveden alentaminen tyhjiömenetelmällä kaivannon työnaikaisena kuivatuksena ja kaivannon pohjan hydraulisen murtumisen estämiseksi on usein välttämätön hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tyhjiömenetelmä

Työ suoritetaan siten, että kaivettavan alueen ympärille upotetaan imukärkiä 2-5 metrin välein. Imukärjet asennetaan yleensä vesihuuhtelulla, joissain tapauksissa maaporausta apuna käyttäen. Imukärkien suodatinosa asennetaan tulevan kaivutason alapuolelle vettä johtavaan kerrokseen.

Imukärkien nousuputket yhdistetään liitosletkuilla runkoputkeen. Kunkin letkun yhteydessä on venttiili, jolla kyseinen imukärki voidaan kytkeä pois käytöstä tai säätää sen imutehoa. Runkoputki liitetään imupumppuun, joka koostuu alipainepumpusta ja veden poistavasta vesipumpusta.

Pumpun teoreettisen alipaineen ollessa noin 0,8 - 0,9 bar voidaan vesipintaa tai sen painetasoa kuitenkin häviöistä johtuen alentaa vain noin 6 metriä imupumpun tason alapuolelle.

PVA - Palvelu käyttää imuputkien suodatinkärjissä tiheäsilmäistä metalliverkkoa, tällöin imukärjen vapaa pinta-ala on noin 40 % ja siitä huolimatta verkon läpäisevät kiintoainesrakeet jäävät hyvin pieniksi.

Toimimme Porista, Oulusta ja pääkaupunkiseudulta käsin kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Havainnekuvat

Imukärjet asennetaan riviin kaivannon reunalle

Imukärjet asennetaan riviin kaivannon reunalle.

Imukärjet asennetaan kaivannon ympärille

Imukärjet asennetaan kaivannon ympärille.

Imukärjet asennetaan tuetuissa kaivannoissa tukiseinien sisä- tai ulkopuolelle

Imukärjet asennetaan tuetuissa kaivannoissa tukiseinien sisä- ja ulkopuolelle.

Imukärjet asennetaan syvissä kaivannoissa vaiheittain

Imukärjet asennetaan syvissä kaivannoissa vaiheittain.

Pohjavesipintaa alennettu vaiheittain, syksy 2011

Pohjavesipintaa alennettu vaiheittain, syksy 2011

Kysy - Me vastaamme!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PVA Palvelu Oy
PL 4
29251 NAKKILA

Y-tunnus: 2220405-5
Puh: (02) 537 3641

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

PVA Palvelu Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Jaa