Pohjaveden alentaminen - urakat kaikkialla Suomessa

Pohjaveden alentaminen tyhjiömenetelmällä kaivannon työnaikaisena kuivatuksena ja kaivannon pohjan hydraulisen murtumisen estämiseksi on usein välttämätön hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tyhjiömenetelmä

Työ suoritetaan siten, että kaivettavan alueen ympärille upotetaan imukärkiä 2-5 metrin välein. Imukärjet asennetaan yleensä vesihuuhtelulla, joissain tapauksissa maaporausta apuna käyttäen. Imukärkien suodatinosa asennetaan tulevan kaivutason alapuolelle vettä johtavaan kerrokseen.

Imukärkien nousuputket yhdistetään liitosletkuilla runkoputkeen. Kunkin letkun yhteydessä on venttiili, jolla kyseinen imukärki voidaan kytkeä pois käytöstä tai säätää sen imutehoa. Runkoputki liitetään imupumppuun, joka koostuu alipainepumpusta ja veden poistavasta vesipumpusta.

Pumpun teoreettisen alipaineen ollessa noin 0,8 - 0,9 bar voidaan vesipintaa tai sen painetasoa kuitenkin häviöistä johtuen alentaa vain noin 6 metriä imupumpun tason alapuolelle.

PVA - Palvelu käyttää imuputkien suodatinkärjissä tiheäsilmäistä metalliverkkoa, tällöin imukärjen vapaa pinta-ala on noin 40 % ja siitä huolimatta verkon läpäisevät kiintoainesrakeet jäävät hyvin pieniksi.

Toimimme Porista, Oulusta ja pääkaupunkiseudulta käsin kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Havainnekuvat

Imukärjet asennetaan riviin kaivannon reunalle
Imukärjet asennetaan riviin kaivannon reunalle.

Imukärjet asennetaan kaivannon ympärille
Imukärjet asennetaan kaivannon ympärille.

Imukärjet asennetaan tuetuissa kaivannoissa tukiseinien sisä- tai ulkopuolelle
Imukärjet asennetaan tuetuissa kaivannoissa tukiseinien sisä- tai ulkopuolelle.

Imukärjet asennetaan syvissä kaivannoissa vaiheittain
Imukärjet asennetaan syvissä kaivannoissa vaiheittain.

Pohjavesipintaa alennettu vaiheittain, syksy 2011
Pohjavesipintaa alennettu vaiheittain, syksy 2011

Kysy - Me vastaamme!

Kerro meistä kavereillesi